ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Ibsen Museum & Teater

AS Forretningsgården

AS Forretningsgården

Hammer Arkitekter

Prosjektuvikler, prosjekt-byggeleder, SHA iht Byggherreforskriften

4000 m2

Nettsted

Rehabilitering av begge byggene inkl. etablering av nytt mellombygg.

Det gamle bygget ble totalrehabilitert, med påbygg i bakgård. 

Etter ferdigstillelse er byggene nytt Ibsen Museum og teater, kontorbygg og restaurant

Fokus Rådgivning har hatt rollen som prosjektutvikler, prosjekt-byggeleder i prosjektet, samt SHA roller iht Byggherreforskriften

 

2021

KU, KP, BHR

Totalentreprise med BH styrte sideenterepriser

160 MNOK

Prosjektstyring