ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Fred Olsens Gate 11

Fred Olsens Gate 11 AS

PL, BL, RIBr

Nettsted

Fred Olsens Gate 11

Vi har fått oppdrag av Fred Olsens Gate 11 AS å være prosjekt- og byggeleder for utvidelsen av hotellet i Fred Olsens Gate 11.
Det skal bygges på to fløyer på totalt 850m2.
Tilbyggene er i bakgården på hotellet og skal fundamenteres igjennom eksiterende kjeller som inneholder parkeringskjeller, restaurant og tekniskrom.
Det er full drift i restauranten og hotellet i hele byggeperioden.

 

Det er totalt 7 etasjer som skal utføres i plasstøptbetong og stål.
Prosjektet startet i september 2021 og skal ferdigstilles i september 2022.
Det er kun riggomådet i bakgården da det ikke er lov å stenge Fred Olsens Gate, dette gjør at prosjektet har veldig begrenset med riggområdet.

 

2022

Fred Olsens Gate 11 AS

Utbygging