ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Varsling

Ved brudd på etiske retningslinjer og kritikkverdige forhold.

Din informasjon om kritikkverdige forhold er viktig for Fokus Rådgivning, og du oppfordres til å gi så utfyllende opplysninger om grunnlaget for varselet som mulig. Desto flere opplysninger som foreligger, jo bedre kan de kritikkverdige forholdene følges opp.

Eksempel på varslingssaker kan være brudd på lover eller forskrifter, straffbare forhold, mobbing og trakassering, svikt i sikkerhetsrutiner eller fare for liv og helse.

Varsling skal skje på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant anna at det er saklig grunnlag for kritikk, at varselet er levert i god tro, og at det er faktabasert.

Vi oppfordrer til å varsle med fullt navn, men det er også mulig å varsle anonymt. Dersom du varsler med fullt navn, vil både identiteten din og all informasjon knytt til varselet behandles som fortrolig informasjon.

Dersom du varsler anonymt, og det opprinnelige varselet ikke gir tilstrekkelige opplysninger, kan anonymiteten føre til komplisert saksbehandling, lang saksbehandlingstid eller at varselet ikke lar seg undersøke. Følgen kan bli at alvorlig kritikkverdige forhold ikke blir retta opp. Det er viktig å påpeke at det ikke kan garanteres anonymitet for varslere og andre ved en eventuell etterfølgende rettslig prosess.

Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du oversikt over alle våre rådgivere. Våre seniorrådgivere bistår med prosjektstyring og brannteknisk rådgivning.