ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

WÜRTH, Gjelleråsen

Würth Norge AS

Würth Norge AS

Dyrø og Moen AS

Byggherreombud, byggeleder

ca 4.500 m2

Nettsted

Lagerutvidelse og ny adkomst.

For en mer rasjonell og effektiv drift under ett tak ble logistikklager utvidet i to seksjoner med tilhørende kontorer, verksteder og vaktmesterfunksjoner.

I forbindelse med utvidelsen ble det opparbeidet nye laste- og lossesoner, atkomstvei måtte legges om, og det ble etablert ny avkjøring fra kommunal veg.

Fotos: Fokus Rådgivning

2017

KU

Totalentreprise og hovedentreprise

ca 63 MNOK ex. mva

Prosjektstyring