ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Torggata Bad, Oslo

Brannteknisk oppgradering, leietakertilpasning og ombygninger

Torggata bad er oppført i 1925-35 og har i senere tid vært benyttet til ulike kontorvirksomheter, treningssenter, bowling, restaurant og bevertning/utesteder. Deler av bygningen skal oppgraderes med ny leietakertilpasning.

Fotos: Move Treningssenter, Dagbladet, Aftenposten

KS Torggata Bad AS

KS Torggata Bad AS

Mellbye Arkitektur Interiør AS

Brannteknisk oppgradering, tilstandsregistrering, analyser/beregninger, oppgradering, leitakertilpasning, ombygginger

Ca 12 000 kvm

Pågående

Ferdigstilt

16

Kontor, Næring, Kultur, Rehabilitering, Helse/Idrett


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Torggata Bad, Oslo

KS Torggata Bad AS

KS Torggata Bad AS

Mellbye Arkitektur Interiør AS

Brannteknisk oppgradering, tilstandsregistrering, analyser/beregninger, oppgradering, leitakertilpasning, ombygginger

Ca 12 000 kvm

Nettsted

Brannteknisk oppgradering, leietakertilpasning og ombygninger

Torggata bad er oppført i 1925-35 og har i senere tid vært benyttet til ulike kontorvirksomheter, treningssenter, bowling, restaurant og bevertning/utesteder. Deler av bygningen skal oppgraderes med ny leietakertilpasning.

Fotos: Move Treningssenter, Dagbladet, Aftenposten

Pågående

Brannrådgivning