ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Tollbodene i Oslo

Entra Eiendom AS

Entra Eiendom AS

KIMA Arkitektur

Prosjekteringsleder, Byggeleder

9.000 m2

Nettsted

Rehabilitering av begge byggene inkl. etablering av nytt mellombygg.

De gamle byggene Administrasjonsbygget og Steinpakkehuset ble totalrehabilitert. Det ble bygget et nytt mellombygg i glass som binder disse to gamle ærverdige fredede byggene sammen.

Etter ferdigstillelse er byggene nytt hovedkontor for Tolldirektoratet.

Fokus Rådgivning har hatt rollen som prosjekt- prosjekteringsleder i prosjektet, samt KP iht Byggherreforskriften

Ill.foto: Byggeindustrien og Fokus Rådgivning

http://www.bygg.no/article/1423757

2019

KP

Byggherrestyrt NS 8405 / Teknisk totalentreprise

230 MNOK

Prosjektstyring