ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Stubbengmoen Næringspark, Lunner

Etablering av nye vann- og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei med belysning.

Fokus Rådgivning har ansvaret for å innhente tilbud og gjennomføre etableringen av nye vann-og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei fra Vestbygdveien til Stubbengmoen Næringspark. Arbeidet inkluderer ny pumpestasjon og veibelysning.

Fotos: Hadeland.no 

Lunner kommune

Lunner Almenning

Multiconsult AS

Prosjektleder

2019

Hovedentreprise

Utbygging

15

Logistikk/Infrastruktur, Samferdsel


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Stubbengmoen Næringspark, Lunner

Lunner kommune

Lunner Almenning

Multiconsult AS

Prosjektleder

Nettsted

Etablering av nye vann- og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei med belysning.

Fokus Rådgivning har ansvaret for å innhente tilbud og gjennomføre etableringen av nye vann-og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei fra Vestbygdveien til Stubbengmoen Næringspark. Arbeidet inkluderer ny pumpestasjon og veibelysning.

Fotos: Hadeland.no 

2019

Hovedentreprise

Utbygging
Prosjektledelse