ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Harestua, Sagparken sentrum, byggetrinn 1

Sagparken Utvikling AS

Sagparken Utvikling AS

Hille Melbye Arkitekter AS

Prosjektledelse, byggeledelse, forprosjekt brann

6.100 m2

Nettsted

Etablering av næring, boliger, parkering og torg.

Trinn 1 omfatter hovedsaklig etablering av næring, men det etablerer også kontorer og boliger mot syd i samme bygningsvolum.
Det bygges totalt 32 boliger fordelt på to blokker.
Arealet fordeles:
Bolig:              2.906 m2
Kontor:           1.055 m2
Næring:          2.130 m2
Totalt BRA:     6.091 m2

Ill.foto: Sagparken.no

2020

BHR, KU

Totalentreprise

136 MNOK