ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Ruseløkkveien Gateløp, Oslo

Fornying av Vikaterrassen - 1960-tallets Barcode!

Ruseløkkveien foran Victoria terrasse er bygd om til gågate med nytt granittdekke, planter og møbler. Underliggende parkeringskjellere er totalrehabilitert, tilliggende bygninger rehabilitert og oppgradert med butikker, restauranter og kontorer. Vi har tidligere rehabilitert kontorene i Ruseløkkveien 14 og Vika kino.

Prosjektet er gjennomført som samspillskontrakt i utviklingsfasen og totalentrepriser i utførelsesfasen.
Deler av bygningsmassen har vært i drift under hele gjennomføringsfasen.

Fokus Rådgivning har hatt rollene som Prosjektutvikler, prosjekt- prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA koordinator

Fotos: Skanska, Fokus Rådgivning 

 

Storebrand Eiendom AS

Storebrand Eiendom AS

Arcasa Arkitekter AS/ DARK AS

Prosjektutvikling og prosjektstyring, leietakerkoordinator

39 000 m2

2016

Samspill i utviklingsfasen, totalentreprise for utførelse

Ferdigstilt

15

Næring, Handel, Kontor, BREEAM, Byutvikling, Rehabilitering, Restaurant, Kafé


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Ruseløkkveien Gateløp, Oslo

Storebrand Eiendom AS

Storebrand Eiendom AS

Arcasa Arkitekter AS/ DARK AS

Prosjektutvikling og prosjektstyring, leietakerkoordinator

39 000 m2

Nettsted

Fornying av Vikaterrassen - 1960-tallets Barcode!

Ruseløkkveien foran Victoria terrasse er bygd om til gågate med nytt granittdekke, planter og møbler. Underliggende parkeringskjellere er totalrehabilitert, tilliggende bygninger rehabilitert og oppgradert med butikker, restauranter og kontorer. Vi har tidligere rehabilitert kontorene i Ruseløkkveien 14 og Vika kino.

Prosjektet er gjennomført som samspillskontrakt i utviklingsfasen og totalentrepriser i utførelsesfasen.
Deler av bygningsmassen har vært i drift under hele gjennomføringsfasen.

Fokus Rådgivning har hatt rollene som Prosjektutvikler, prosjekt- prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA koordinator

Fotos: Skanska, Fokus Rådgivning 

 

2016

Samspill i utviklingsfasen, totalentreprise for utførelse

Prosjektledelse