ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Quality Airport Hotel, Gardermoen

Quality Airport Hotel Gardermoen AS

KLP Eiendom og Gardermoen Airport Hotel AS

Kosbergs arkitektkontor AS

Byggherreombud, KU

8.500 m2 nybygg, 5.500 m2 rehabilitering

Nettsted

Utvidelse av hotell på Gardermoen.

Hotellet utvides med 129 nye rom til totalt 455 rom.
Det bygges ny lobby, konferansesenteret utvides med en ny stor konferansesal, nye fellesarealer og en stor utstillingsarena etableres.

Nordic Choice Hotels vil drive hotellet.

Fotos: Amoma.com, Nordic Choice hotels, 

 2018

KU

Totalentreprise

ca 250 MNOK ex.mva

Prosjektledelse