ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Massivtrefabrikk på Åmot, Modum Kommune

Siva Åmot Eiendom AS

Siva Åmot Eiendom AS

Green Advisers

Prosjektleder, Prosjekteringsleder, SHA

8700 m2

Nettsted

Massivtrefabrikk på Åmot, Modum Kommune

11. oktober i 2017 ble rammesøknaden for massivtrefabrikken på Åmot i Modum kommune behandlet i kommunens teknisk hovedutvalg og gikk enstemmig igjennom.  Den 16. oktober ble igangsettingstillatelsen for grunn - og fundamenteringsarbeidet sendt inn og den kom i retur godkjent den 19.10.17.  
Byggingen kunne starte.

Fabrikken er på ca 8.700m2, og rager 13,5 m opp fra bakken. Her har Splitkon startet Norges, og muligens Nordens, største massivtre elementfabrikk. 

Prosjektet er et stort «showroom» for Splitkon da det selvsagt er oppført i massivtreelementer både i vegger og tak, og hvor bærekonstruksjonen er i limtre.

Det har vært gode prosesser både i forhold til naboer og kommune for å få prosjektet på plass. Selv om det var noen merknader fra naboer i forhold til rammesøknad så ble det som tidligere nevnt et enstemmig vedtak i kommunen da søknaden ble behandlet.

Byggeier og vår oppdragsgiver var Siva Åmot Eiendom AS. 

Vår rolle i prosjektet var som prosjektleder, prosjekteringsleder og vi hadde også alle SHA-roller.

Fotos: Fokus Rådgivning, Byggmesteren, 

2018

SHA, KP, KU

Siva Åmot Eiendom AS

Delte entrepriser

Prosjektstyring