ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Gullhaug Torg

Gullhaug Torg

Parkeringsplass på Gullhaug Torg blir erstattet med et bygg som skal romme boliger, kontor og serveringssteder.
Prosjektet består av to tårn, ett på 18 etasjer og ett på syv, pluss kjeller. 

Bygget er et FutureBuilt-forbildeprosjekt, og bygget skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent i forhold til et sammenlignbart, konvensjonelt bygg.
Kontorlokalene skal videre sertifiseres til BREEAM-NOR Excellent-nivå, mens boligene skal sertifiseres til BREEAM-NOR Very Good.

Fokus Rådgivning har oppdrag som RIBr

 

Foto: Byggeindustrien/ Bygg.no

 

Avantor

HENT

Snøhetta

RIBr

11.500 m2

Utbygging

16

Kontor, Næring, BREEAM, Leiligheter


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Gullhaug Torg

Avantor

HENT

Snøhetta

RIBr

11.500 m2

Nettsted

Gullhaug Torg

Parkeringsplass på Gullhaug Torg blir erstattet med et bygg som skal romme boliger, kontor og serveringssteder.
Prosjektet består av to tårn, ett på 18 etasjer og ett på syv, pluss kjeller. 

Bygget er et FutureBuilt-forbildeprosjekt, og bygget skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent i forhold til et sammenlignbart, konvensjonelt bygg.
Kontorlokalene skal videre sertifiseres til BREEAM-NOR Excellent-nivå, mens boligene skal sertifiseres til BREEAM-NOR Very Good.

Fokus Rådgivning har oppdrag som RIBr

 

Foto: Byggeindustrien/ Bygg.no

 

Utbygging
Brannrådgivning