ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Forskningsparken Påbygg bygg D og F

Forskningsparken

Forskningsparken trenger mer plass og skal bygge på bygg D og F.

På bygg D skal det bygges på en ny kontoretasje med takterasse på toppen, samt at det skal etableres et nytt teknisk rom på taket av den nye etasjen.

Taket av bygg D skal ha en blågrønn løsning som fordrøyer mer vann enn et normal eller grønt tak. I tillegg skal fasadene rehabiliteres og skiftes ut.
Det blir terrasse med flere utganger, og utenfor bruksarealet blir det en grønn løsning med sedum.

Planlagt ferdigstillelse er i mars 2022.

Bygg F har fått to nye kontoretasjer og nytt teknisk rom i underetasjen. Den øverste etasjen er inntrukket, slik at bygget får et uttrykk tilsvarende bygg A.
De to påbyggsetasjene i hus F er på totalt 1050 m2 BTA.
Prosjektet i Bygg F er overlevert til Byggherren med Breeam klasse Very Good i desember 2021.

Fokus Rådgivning har oppdrag som KU og KP.

Foto: Fokus Rådgiving AS

Illustrasjoner: Niels Torp

OsloTech, Gaustadalléen 21 AS og Ciens Eiendom ANS

Niels Torp

KU, KP

Ferdigstilt

15

Kontor, Næring, Rehabilitering


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Forskningsparken Påbygg bygg D og F

OsloTech, Gaustadalléen 21 AS og Ciens Eiendom ANS

Niels Torp

KU, KP

Nettsted

Forskningsparken

Forskningsparken trenger mer plass og skal bygge på bygg D og F.

På bygg D skal det bygges på en ny kontoretasje med takterasse på toppen, samt at det skal etableres et nytt teknisk rom på taket av den nye etasjen.

Taket av bygg D skal ha en blågrønn løsning som fordrøyer mer vann enn et normal eller grønt tak. I tillegg skal fasadene rehabiliteres og skiftes ut.
Det blir terrasse med flere utganger, og utenfor bruksarealet blir det en grønn løsning med sedum.

Planlagt ferdigstillelse er i mars 2022.

Bygg F har fått to nye kontoretasjer og nytt teknisk rom i underetasjen. Den øverste etasjen er inntrukket, slik at bygget får et uttrykk tilsvarende bygg A.
De to påbyggsetasjene i hus F er på totalt 1050 m2 BTA.
Prosjektet i Bygg F er overlevert til Byggherren med Breeam klasse Very Good i desember 2021.

Fokus Rådgivning har oppdrag som KU og KP.

Foto: Fokus Rådgiving AS

Illustrasjoner: Niels Torp