ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Fjordalléen 16, Aker Brygge

DNB Næringseiendom AS

DNB Næringseiendom AS

Niels Torp AS / Dyrø og Moen AS

Prosjekteringsledelse i utviklingsfasen, Byggeleder og KU i utførelsesfasen

ca 3.800 m2

Nettsted

Rehabilitering av kontorer og hovedinngang.

Fokus Rådgivning sin rolle i utviklingsfasen var prosjekteringsledelse, utarbeidelse av tilbudsunderlag og kontrahering av totalentreprenør.
Arbeidene ble gjort i samspillsentreprise, deretter ble arbeidene lukket i en totalentreprise.
Fokus sin rolle i utførelsesfasen var byggeleder inklusiv KU.

Fotos: Ellingard Naturstein, DNB Næringsmegling,

2016

KU

Samspillentreprise / totalentreprise

25 MNOK ex. mva

Prosjektstyring