ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

DnB Møllergaten 9, Tønsberg

DnB Bank ASA

DnB Bank ASA

KB arkitekter, SBI Design og Arkitektur

Prosjektleder

1.880 m2

Nettsted

I fronten på Farmannstorget.

DnB Bank ASA oppgraderte hele bygården. Tre etasjer benytter banken til kunder og egne ansatte, resterende kontorarealer leies ut til eksterne leietakere.

Fotos: Yelp.no, NorwayPlacesMap

2017

BHR, KP, KU

Delte entrepriser

65 MNOK

Prosjektstyring