ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

DnB Hovedkontor, Oslo

Oslo S Utvikling (OSU)

DnB ASA

MVRDV, A-LAB og DARK Arkitekter

Leietakerkoordinator i prosjektfasen frem til innflytting. Prosjekt- og byggeledelse på mindre ombygginger etter overtagelse

ca 110 000 m2

Nettsted

Nytt hovedkontor for DnB Bank ASA.

Prosjektet bestod av tre kontorbygg med sammenhengende fellesareal under bakkeplan og ytterligere to underetasjer med varemottak, parkering og tekniske rom.
Byggene rommer nytt hovedkontor og samlokalisering av DnB-konsernets avdelinger og datterselskaper i Oslo.
Fokus Rådgivnings rolle har vært å sikre DnB ASA's interesser i forbindelse med leietakerleveranser ved på vegne av DnB å håndtere endringer/tilleggskrav, byggeledelse, overtakelse, innflytting og sluttkontroll.

Fotos: Cision, e24, DN.no, Elvebakken MagasinE

2014

Totalentreprise

5.000 MNOK ex. mva

Prosjektstyring