ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
DnB Hovedbygg, Solheimsviken Bergen

Nytt hovedbygg for DnB ASA i Bergen.

Prosjektet bestod av totalt fem bygninger med åpne kontorlandskap, der DnB tok i bruk fire av bygningene inkl. tilhørende stillerom og møterom. Byggene henger sammen i de to nederste etasjene hvor det er plassert fellesfunksjoner som kantine, kjøkken, møtesenter, auditorium, parkering og større tekniske rom. Byggene rommer samlokalisering av alle DnBs ASA's avdelinger og datterselskaper i Bergen.

Fokus Rådgivnings rolle har vært å sikre DnB's interesser i forbindelse med leietakerleveranser på vegne av DnB ASA, og å håndtere endringer/tilleggskrav, byggeledelse, overtakelse og sluttkontroll i prosjektet.

Fotos: GC Rieber Eiendom, Estate Nyheter, Multiconsult, Petter Bogen Arkitekter

GC Rieber AS

DnB ASA

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Leietakerkoordinator

ca 40 000 m2

2014

Totalentreprise

Ferdigstilt

15

Næring, Kontor


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

DnB Hovedbygg, Solheimsviken Bergen

GC Rieber AS

DnB ASA

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Leietakerkoordinator

ca 40 000 m2

Nettsted

Nytt hovedbygg for DnB ASA i Bergen.

Prosjektet bestod av totalt fem bygninger med åpne kontorlandskap, der DnB tok i bruk fire av bygningene inkl. tilhørende stillerom og møterom. Byggene henger sammen i de to nederste etasjene hvor det er plassert fellesfunksjoner som kantine, kjøkken, møtesenter, auditorium, parkering og større tekniske rom. Byggene rommer samlokalisering av alle DnBs ASA's avdelinger og datterselskaper i Bergen.

Fokus Rådgivnings rolle har vært å sikre DnB's interesser i forbindelse med leietakerleveranser på vegne av DnB ASA, og å håndtere endringer/tilleggskrav, byggeledelse, overtakelse og sluttkontroll i prosjektet.

Fotos: GC Rieber Eiendom, Estate Nyheter, Multiconsult, Petter Bogen Arkitekter

2014

Totalentreprise

Prosjektledelse