ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Diakonveien Omsorg +

Diakonhjemmet

Diakonhjemmet

Lund+Slaatto Arkitekter

RIBr

10 000 m2

Nettsted

Diakonveien Omsorg +

Diakonveien Omsorg + er første byggetrinn i stedsutviklings-prosjektet Diakonhjemmet hage, som ligger i Oslo.
Totalt 124 nye omsorgsboliger med service ble ferdigstilt høsten 2020 som første ledd i byutviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage i Oslo. 
De 124 boligene er fordelt på tre blokker i fire til seks etasjer. Alle boligene er utstyrt med smarthusteknologi.
I første etasje er det servicearealer med blant annet resepsjon, kafeteria, storkjøkken, aktivitetssenter, og bibliotek. Hjemmetjenester har base her og det er kontorer og møterom for bydelen.
Under blokkene er det også to kjelleretasjer som inneholder parkeringsanlegg, boder, treningsrom og garderober.

Diakonhjemmet er eier av hele eiendommen på 130 mål, hvor stiftelsen fra før har sykehus, apotek, omsorgstjenester, VID vitenskapelige høyskole, bibliotek, boliger og barnehager.
Prosjektet omfatter totalt cirka 79.000 kvadratmeter over terreng og består av mange deler som er regulert til ulike formål.

Diakonveien Omsorg + sertifiseres etter BREEAM Very Good.

Fokus Rådgivning har oppdrag som RIBr

 

Foto: Byggeindustrien/ Bygg.no

 

2020

Strøm Gundersen

Totalentreprise

330 MNOK eks.mva

Brannrådgivning