ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
ITB | Systematisk ferdigstillelse | Tjenester

Fokus Rådgivning har kompetanse innen ITB og systematisk ferdigstillelse

Vi har nå kompetanse som kommer fra et av landets ledende fagmiljøer innen ITB og systematisk ferdigstillelse.


- ITB og systematisk ferdigstillelse er noe som anvendes i mange byggeprosjekter. En del prosjekter gjennomføres på en god måte, men det overleveres også prosjekter med sjekklister som kvitteres ut med feil, tekniske systemer som ikke fungerer, og FDV som er mangelfulle. 

Fokus Rådgivning sin erfaring er at ITB og systematisk ferdigstillelse må forankres både hos tiltakshaver og hos totalentreprenøren (ved samspill eller totalentreprise), og at ITB har tydelige forventninger til tidlig detaljering, tidlig avklaring og tester gjennom alle prosjektets faser. Kjernen i systematisk ferdigstillelse er plan for systematisk ferdigstillelse. Denne skal være et oppslagsverk. Mange forbinder akseptkriterier med sluttfase, men kriteriene skal også anvendes ved utarbeidelse av dokumenter i tidlig fase, som funksjonsbeskrivelser og systemskjema.   

At rollen som innehar systematisk ferdigstillelse og ITB innehar mandat snakker mange om, men ofte feiler. Denne rollen må organisatorisk være sidestilt eller over prosjekteringsleder i en totalentreprise, for å sikre riktig mandat. Dersom prosjektleder og prosjekteringsleder innehar innarbeidet rutiner for ITB og systematisk ferdigstillelse, vil prosjektet feile. 

Dette er noen av våre erfaringer.

Trenger du bistand innen ITB og/eller systematisk ferdigstillelse, eller ønsker en prat, ta kontakt med oss.

 

Ketil Kufås Gjerde
Ketil Kufås Gjerde

Avdelingsleder EMT

995 27 854

Send e-post
Tjenester
Tjenester

Vi er byggherrens rådgivere

Fokus Rådgivning er bygget opp av dyktige rådgivere med høy kompetanse. Det gjør oss rustet til å levere god rådgivning i alle prosjekt, og vårt mål er å levere best mulig - hver gang.